Workshops

Op deze pagina vindt u meer informatie over de workshops: 

°Helen van je Innerlijke Kinderen,  °Loskomen van beperkende Familie-Energieën, 


Workshop 'Helen van je innerlijke kinderen'

In onze kindertijd beleefden we soms traumatische en vervelende momenten die nog steeds een negatieve rol kunnen spelen in ons volwassen leven nu. Momenten waarin we als kind perioden niet genoeg onszelf konden zijn door verschillende gebeurtenissen zoals geweld, misbruik, ongelukken, onderdrukking, gepest worden, verlies van dierbaren enz. 

Deze workshop staat in het teken van het helen van innerlijke kinderen en hun vastgezette energieën veroorzaakt door trauma's in de jeugd via herbeleving en verwerking van die perioden toen. De kern van deze workshop is het genezen van onze kinddelen zodat interactie en integratie met het volwassen deel in ons alsnog kan plaatsvinden.

Wanneer men in zijn jeugd traumatische situaties ondergaat splitsen veelal innerlijke kinddelen zich af, het kinddeel probeert te overleven via vastzettende conclusies en besluiten en ontwikkelt hierdoor een eigen overlevingsmechanisme en strategie.
Bepalende conclusies van het kind zijn bijvoorbeeld:

"ik maak me klein, ik moet op mijn hoede zijn, ik ben niet goed genoeg, ik ga vanaf nu ontzettend mijn best doen, ik word onzichtbaar of het is allemaal mijn schuld, ..."

Deze onverwerkte perioden groeien samen met het overlevingsmechanisme van het kind als een eigen programma mee in de volwassenheid en spelen een onbewuste negatieve rol in wie we nu zijn.

De ontwikkeling vanuit je jeugd werd op één of andere manier geremd. In een latere fase in ons leven kunnen deze onverwerkte trauma's weer 'wakker' worden gemaakt, getriggerd door situaties in het leven nu, het roept iets bij ons op waardoor we psychisch, emotioneel en zelfs lichamelijk nare reacties ervaren, we zijn uit evenwicht en het kost ons energie. We voelen wederom deze vastgezette energieën uit onze getraumatiseerde jeugdervaringen.

De effecten van onverwerkte getraumatiseerde jeugdervaringen zijn o.a. gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, minderwaardigheidsgevoel, afwezigheid, onrust, problemen met het geheugen, gejaagdheid, perfectionisme, schuld en schaamtegevoelens, verwarring, allerlei lichamelijke klachten, depressiviteit, allerlei angsten, onveiligheid enz.

In deze workshop is er voldoende persoonlijke aandacht voor deze ervaringen. De workshop wordt gegeven in een atmosfeer van veiligheid, vertrouwen en respect voor elkaar. Het zijn immers die behoeften die kinderen het meest hebben gemist in getraumatiseerde tijden van toen.

Wanneer: zaterdag 31 maart 2018 van 12.30u tot 16.30u 

Kosten: 75€ per persoon.
Reservatie verplicht

Voor meer informatie of inschrijvingen kunt u bellen naar:

Telefoon: 0494/11.22.32

U kunt ook een contactformulier invullenWorkshop 'Loskomen van beperkende Familie-Energieën'

In onze relatie tot onze familie kunnen we periodes meemaken van onderdrukking, geweld, misbruik, buitengesloten worden, niet geaccepteerd worden, er niet mogen zijn, al vroeg verantwoordelijkheid op je schouders voelen enzovoort.

We kunnen geconfronteerd worden met de gevoelens en overtuigingen van onze familie, hun onredelijke voorschriften,  hun angsten, verdriet, onrust, hun boosheid, jaloezie, perfectionisme, ongelukkigheid etc.

Zij waren zelf niet of onvoldoende in staat om hun eigen problemen en thema's te verwerken waardoor zij vanuit hun onmacht de problemen projecteerden naar hun kinderen en andere familieleden.

Naast al deze thema's hebben we wellicht ook fijne zaken meegemaakt in relatie tot onze familie. Warmte, plezier, momenten van rust, acceptatie. Maar wanneer ongelukkige momenten de overhand krijgen wordt dit als een zware ballast ervaren die niet gemakkelijk uit ons systeem meer te krijgen is. Projecties en inprentingen worden als ongewenste energieën ervaren omdat we 'open' stonden met als nare bijwerkingen tot gevolg zoals overdreven aanpassen, wegcijferen, je ondergeschikt maken, kopieërgedrag.

Geprojecteerde gevoelens en overtuigingen die op je werden uitgewerkt en die klachten geven waardoor je niet voldoende jezelf kunt zijn. Veelal heeft dit een wortel in je jeugd en zelfs al in de baarmoeder waar er bijvoorbeeld onrust heerste bij je ouders en familie.

Wanneer deze energieën nog steeds een bepalende rol spelen in je huidige leven kan zich dat vertalen in lichamelijke, emotionele en psychische klachten. Onverklaarbare angsten, onrust, boosheid, niet voldoende jezelf kunnen zijn, je minderwaardig voelen, gejaagdheid, storende gedachten en allerlei lichamelijke ongemakken.

Bij het projecteren van energieën via anderen krijg je dus ongewenste energieën binnen die nog steeds een negatieve rol spelen binnen jezelf. Op het moment dat deze energieën indringen verlies je je eigen positieve energieën en kwaliteiten zoals: zelfvertrouwen, eigenwaarde, rust, kracht, veiligheid, warmte, vrolijkheid enzovoort.

Deze workshop staat daarom in het teken om helder te krijgen wanneer, waarom en op welke wijze dit allemaal is ontstaan en hoe dit zo heeft doorgespeeld in de rest van je leven. 

Veelal zitten we nog steeds vast aan onze ouders en familieleden en hun geprojecteerde gevoelens en overtuigingen die generaties lang hebben kunnen doorspelen. Ook onopgehelderde fases tussen ons en onze familieleden leiden ertoe dat we vast blijven zitten in onszelf. Deze workshop is niet hetzelfde als familie-opstellingen, alhoewel enkele aspecten wel overeenkomen. Het duidelijke verschil zit hem erin dat via deze workshop storende ladingen op emotioneel, geestelijk en lichamelijk niveau bevrijd worden via regressiemethoden en emotioneel lichaamswerk. 

Na het ophelderen van bovengenoemde thema's en problemen nemen we ruim de tijd om deze storende ladingen op te helderen en uit je systeem te verwijderen. Daarna ga je aansluitend energieën uitwisselen tussen jou en je familie. Je geeft terug wat van hun is en je neemt terug wat je al zo lang kwijt bent zodat beide partijen weer verder kunnen ongeacht of iemand al is overleden. Daar knappen beide partijen weer van op omdat verloren energiën eindelijk weer kunnen integreren. 

De effecten van deze uitwisseling hebben een positieve krachtige doorwerking voor beide partijen, waardoor de lasten definitief kunnen worden doorbroken. De bedoeling is daardoor dat je meer jezelf wordt en dat jouw eigenschappen die zijn onderdrukt weer kunnen terug stromen zoals: zelfrespect, eigenwaarde, rust, zelfvertrouwen, veiligheid, kracht, warmte, vrolijkheid en het verdwijnen van lichamelijke ongemakken.


Wanneer: Zaterdag 17 maart 2018 van 12.30 tot 16.30

Kosten 75€ per persoon

Reserveren is verplicht

Voor meer informatie of inschrijvingen kunt u bellen naar:

Telefoon: 0494/11.22.32

U kunt ook een contactformulier invullen,