Regressie en Zielsregressie


Wat is regressie?

Regressie is het herbeleven van ervaringen, veelal kwetsuren die te maken hebben met onverwerkte problemen die men nu tegenkomt in het leven. 

Deze oorzaken spelen een grote rol in wie we nu zijn en wie we willen worden. Via herbeleving en verwerking van deze ervaringen, wordt men een completer mens, men verkrijgt inzicht in zichzelf waardoor zelfgenezing mogelijk wordt. Regressie is herbeleving van vastzittende ladingen die zich lichamelijk, emotioneel, geestelijk manifesteren, waardoor bevrijding van deze ladingen kan plaatsvinden. Vastzittende ladingen zijn o.a. verdriet, angst, woede, schuldgevoel, schaamte, piekeren, somberheid, lichamelijke pijn, ongemak enzovoort.

Regressie is geen hypnose en hypnosetechnieken worden dan ook niet gebruikt. Wat wel  wordt toegepast is tranceverdieping. Trance ontstaat vanzelf doordat de geest in staat wordt gesteld contact te maken met onbewuste ladingen die nu actueel zijn. Deze trance is dus uitstekend te gebruiken om met onbewuste ervaringen contact te maken en ermee te werken. Trance betekent op twee manieren kunnen focussen; naar het verleden en de focus in het hier en nu. Ervaringen en indrukken in een sessie worden hierdoor bewust ervaren en onthouden zodat een hernieuwd proces kan worden aangegaan in het leven.

Problemen kunnen zijn ontstaan in dit leven, in de volwassen jaren, in de kinderjaren, in de baarmoeder, in het tussenbestaan en in vorige levens. Wanneer deze problemen niet voldoende verwerkt zijn kunnen ze storend nawerken via allerlei aandoeningen, zowel op lichamelijk, emotioneel en psychisch niveau.

Regressie betekent ook het reactiveren van positieve ervaringen en verborgen talenten in jezelf, denk aan creatieve eigenschappen zoals muziektalenten, schrijven, schilderen en tekenen maar ook andere krachtige, verfijnde eigenschappen als opkomen voor jezelf, in je kracht staan, je grenzen afbakenen.

Regressie is geschikt voor heel wat problemen en aandoeningen.

Boeken over regressie: https://www.centrum-ra-webshop.com/


Wat is reïncarnatie?

Wanneer we in regressie gaan kunnen we spontaan ervaringen opdoen vanuit vorige levens die te maken hebben met problemen in het leven nu.
Veel problemen hebben hun oorzaak in dit leven maar vaak heeft dit een verbinding met eerdere ervaringen in een vorig bestaan, denk bijvoorbeeld aan een traumatisch sterven of andere pijnlijke ervaringen. Wanneer we traumatisch sterven of niet (voldoende) bewust zijn dat we sterven heeft dit invloed in een volgend leven afhankelijk van de situaties die zich hebben voorgedaan en het omgaan en het reageren hierop. 

Onverwerkte ervaringen in een vorig leven die nu een rol spelen, uiten zich in allerlei aandoeningen, zowel fysiek, emotioneel als psychisch.

Voor wie

Voor mensen die trauma's hebben ervaren en af willen komen van de storende nawerkingen hiervan. 

Regressie is een effectieve en snelle manier voor verbetering van klachten en/of klachtenvrij te worden. Een sessie duurt twee tot twee en een half uur en kost 90€. 

Soms is er de behoefte om eerst via een intakegesprek de problematiek uit te leggen en meer informatie over deze begeleiding te verkrijgen. Een intakegesprek duurt een uur en kost 40€.


Voor een afspraak of meer informatie kunt u bellen of contact opnemen via het contactformulier:

Telefoon: 0494/11.22.32
_________________________________________________

Zielsregressie

Zielsregressie is verbinding leggen met je ziel. Je ervaart diep je plaats in het grotere geheel en je voelt je meer verbonden. Deze vorm van regressie werkt diep transformerend doordat indrukken in het tussenbestaan worden opgedaan.

Patronen en thema's worden verhelderd die we levens lang kunnen ervaren en waar we nu nog nadelig mee worden geconfronteerd. 

Zielsregressie is ontstaan vanuit de ervaringen van hypnotherapeut Michael Newton (life between life). Hij heeft vanuit honderden sessies met mensen zijn ervaringen beschreven in interessante boeken.

Wat is het tussenbestaan?

Het tussenbestaan is de fase tussen levens in waar je voorbereidingen treft om te incarneren en waarin je je begeeft na het sterven. In dit tussenbestaan word je diep bewust van je zielsaanwezigheid en de keuzes die je gemaakt hebt zoals:

Welke zielen (familie, vrienden, kennissen, andere mensen enz.) kies ik uit om mee te leven en van te leren, welke levenstaken heb ik uitgekozen, welke samenhang is er met vorige levens, welke karakterkenmerken neem ik mee, wie zijn mijn gidsen, heb ik een hoofdgids, waarom maak ik nu juist deze lichaamskeuze en welke voorbereidingen trof ik allemaal nog meer om te incarneren in dit leven nu?

In het tussenbestaan ontdekken en ervaren we onze eigen vorige levens, onze zielengroep, onze thema's waar we aan werken, onze eigen gidsen en begeleiders, specifieke begeleiders, de zogenaamde 'raad van wijzen' die samen met ons terugkijken en onze ontwikkelingen samen evalueren, onze verdere ontwikkelingen in verschillende ruimtes in het tussenbestaan en onze voorbereidingen naar een nieuwe incarnatie met een nieuwe levensplanning.

De effecten van een zielsregressie zijn diep transformerend. Er ontstaan meer inzichten en vertrouwen in thema's zoals leven en dood, onze eigen karmische thema's en relaties, onze zielengroep, gidsen en onze levenstaak.

Een zielsregressie duurt ongeveer vier uur waarin eerst een algehele gronding en ontspanningstechniek plaatsvindt zodat je stevige geaard en ontspannen de sessie kan beginnen. Daarna volgt tranceverdieping om je voor te bereiden op het tussenbestaan.

Zielsregressie bevindt zich op een diep zielsniveau waardoor er een diep weten ontstaat over je afkomst en de reden van jouw incarnatie. Als je Zielsregressie wilt volgen is het raadzaam dat je bekend bent met trancediepte of al reeds het nodige hebt gedaan in je persoonlijke groei. Wanneer je twijfelt of Zielsregressie iets voor je is kunnen we altijd telefonisch of per mail hieromtrent informatie uitwisselen. Het is mogelijk deze sessie op een voicerecorder op te nemen, waardoor u deze later deze sessie nog eens kunt terug beluisteren.

Kosten per sessie 150€.


Voor meer informatie of een afspraak kunt u bellen of contact opnemen via het contactformulier:

Telefoon: 0494/11.22.32