Regressie


Wat is regressie?


Regressie is het herbeleven van ervaringen, veelal kwetsuren en trauma's die te maken hebben met onverwerkte problemen die men nu tegenkomt in het leven.
Deze oorzaken spelen een grote rol in wie we nu zijn. 


Via herbeleving en verwerking van deze ervaringen, wordt men een completer mens, men verkrijgt meer inzicht in zichzelf waardoor heling mogelijk wordt.


Regressie is herbeleving van vastzittende ladingen die zich lichamelijk, emotioneel en geestelijk manifesteren waardoor bevrijding van deze ladingen kan plaatsvinden. Vastzittende ladingen zijn o.a. verdriet, angst, woede, schuldgevoel, schaamte, piekeren, somberheid, lichamelijk ongemak enzovoort.


Regressie is geen hypnose en hypnosetechnieken worden dan ook niet gebruikt. De focus ligt om vastzittende ladingen te lokaliseren, te herbeleven en uiteindelijk te bevrijden zodat een nieuw proces kan plaatsvinden. 

Dit nieuw proces heet: meer jezelf worden.


Problemen kunnen zijn ontstaan in dit leven, in de volwassen jaren, in de kinderjaren, in de baarmoeder, in het tussenbestaan en in vorige levens. Wanneer deze problemen niet voldoende verwerkt zijn kunnen ze storend nawerken. Perioden van niet jezelf kunnen en mogen zijn, vermoeiende perioden, psychisch, emotioneel en lichamelijk geweld hebben een serieuze nawerking die nog altijd getriggerd wordt in situaties nu.


Na heling van oude trauma's kunnen alsnog verborgen eiigenschappen en talenten zich ontwikkelen doordat ze toen tijdens momenten van niet jezelf zijn stagneerden. Denk aan eigenschappen en talenten zoals muziek, schrijven, schilderen en tekenen maar ook andere krachtige en verfijnde eigenschappen als opkomen voor jezelf, in je kracht staan, je grenzen afbakenen, het leven onarmen, vrolijkheid, beter in contact met je gevoel en intuïtie enzovoorts.Boeken over regressie: https://www.centrum-ra-webshop.comWat is reïncarnatie?


Wanneer we in regressie gaan kunnen we spontaan ervaringen opdoen vanuit vorige levens die te maken hebben met problemen in het leven nu.
Veel problemen hebben hun oorzaak in dit leven maar vaak heeft dit een verbinding met eerdere ervaringen in een vorig bestaan, denk bijvoorbeeld aan een traumatisch sterven of andere pijnlijke ervaringen. Wanneer we traumatisch sterven of niet (voldoende) bewust zijn dat we sterven heeft dit invloed in een volgend leven afhankelijk van de situaties die zich hebben voorgedaan en het omgaan en het reageren hierop.Een sessie regressie duurt twee tot twee en een half uur en kost 90€.


Soms is er de behoefte om eerst via een intakegesprek de problematiek uit te leggen en meer informatie over deze begeleiding te verkrijgen. Een intakegesprek duurt een uur en kost 40€.Voor een afspraak of meer informatie kunt u bellen of contact opnemen via het contactformulier of via telefoon: 0494/11.22.32